profile

Flower of the Autumn Equinox

30 views
String Quartet
2022

Cello

Viola

Violin

More Details

Ensemble Name
Violin 1: Orfeas Saradakos Violin 2: Aggeliki Gana Viola: Fotini Saradakou Cello: Ismini Vasiliadou